top of page

翻譯者:

尊者達賴喇嘛的翻譯

2008 ~ 2014 哈佛文學院南亞系博士

北印度辨經學院

2004年獲【利美阿闍黎】學位

2000年獲【中觀】碩士學位

1997年獲【現觀莊嚴論】文學士學位

北印度辨經學院

2004年獲【利美阿闍黎】學位

2000年獲【中觀】碩士學位

1997年獲【現觀莊嚴論】文學士學位

 

 

北印度辨經學院

1997年獲【現觀莊嚴論】文學士學位

翻譯:如聖法師

 

        

bottom of page